Vážení uživatelé webových stránek http://www.share-rapid.cz,

s ohledem na skutečnost, že ze strany provozovatele služeb http://share-rapid.cz/ docházelo v posledním roce k opakovanému, závažnému porušování smluvních podmínek (neplacení za poskytnuté služby) a toto vedlo k vážným provozním problémům na straně administrátora Vašich dat, byl administrátor nucen definitivně ukončit veškeré další poskytování služeb provozovateli webu, společnosti ShareRapid Inc. a k úhradě svých vlastních dluhů, jež mu vznikly v důsledku neplacení závazků ze strany společnosti ShareRapid Inc., byl administrátor nucen rovněž rozprodat všechny servery, na kterých byla uložena Vaše data.

Jsme si vědomi toho, že uživatelé za chování provozovatele nenesou žádnou vinu, a proto by bylo nefér, aby o svá data, uložená na prodaných serverech, eventuálně přišli. Přestože nemáme takovou povinnost a provoz spojený se stahováním nás celkově zatěžuje značnými náklady, rozhodli jsme se z dobré vůle, že dáme každému z uživatelů, dle jeho volného uvážení, možnost si svá data dočasně zdarma stáhnout či zálohovat na tomto odkazu http://www.superbshare.com/sign/sr po dobu až 14 dnů omezenou rychlostí stahování 300kBps.

Po uplynutí této doby by již bylo pro nás neúnosné dále na vlastní náklady nést důsledky porušování cizích závazků. Pro případ, že byste měli zájem o rychlejší stahování, máte možnost tak případně učinit po dobu až 14 dnů zde http://www.superbshare.com/sign/sr rychlostí až 1Gbps. Po uplynutí uvedené lhůty budou data ze serverů odstraněna. Abychom zmírnili ekonomickou zátěž se stahováním spojenou a dopadající plně na naši společnost, je rychlejší stahování zpoplatněno poplatkem dle ceníku a je k němu třeba registrace. Závěrem zdůrazňujeme, že rozhodnutí stáhnout si či zálohovat svá data (ať již zdarma rychlostí 300kBps či za poplatek rychlostí až 1Gbps) plně záleží na vůli každého uživatele.

Provozovatelem projektu SuperbShare.com je společnost Bonsatero s.r.o. se sídlem v ČR. Společnost Bonsatero řádně zakoupila servery od provozovatele housingových služeb a konektivity, který byl nucen administrátorovi technicky zabezpečujícímu provoz pro společnost ShareRapid Inc. servery zabavit.
Společnost Bonsatero není nijak finančně, partnersky ani majetkově spojena se společností ShareRapid Inc.

Tiskové prohlášení společnosti Bonsatero s.r.o. ze dne 18.2.2014
Tiskové prohlášení společnosti Bonsatero s.r.o. č.2 ze dne 20.2.2014